People People

最小化 最大化

PI: Han, Bu-Xin

Associate Professor: Chen, Tian-Yong

Assistant Professor: Wang, Yan; Liu, Ping-Ping

Post-doc:

Xu, Gui-Fang; Chen, Zhuo-Sheng

Research Assitant:Wu, Sheng-Tao (part-time)

Ph.D Candidates:

Ma, Hai-Lin; Zhang, Yu-Jing; Xian, Jin-Hua;

 

Master Candidates:

Zhan, Yi;An, Xin; Liu, Bing;

Bian, Yu-Ying;Liu, Dan-Lu;Zhang, Bao-Ying

 

 

Alumnus or Alumna

Ph.D.

2014: Zhang, Teng-Xiao; Wang, Jin-Feng

2013:Zhang, Zhi-Feng

2012:Wang, Ting; Huang, He-Qing

2011: Wu, Sheng-Tao

Master

2014: Bi, Dan-Dan

2013:Wu, Fei

2012:Li, Xiao-Mi

2011:Wang, Xu-Mei

2009: Hao, Xian-Zhong; Shao, Kun-Ning; Ren, Jian-Wei; Yang, Rong

2008: Li, Fan; Yang, Xiu-Mu

2006: Qin, Shao-Zheng; Yang, Da-Zhong

2005: Liu, Xian-Yun

2004: Zhang, Zhe; Wen, Jun-Qing; Zhang, Yan-Min; Chen, Zhuo-Sheng

2002: Chen, Tian-Yong; Wang, Ya-Min

2001: Luo, Lin

 

Research Assistants:

Mo, Shu-Yi (China Agricultural University, 2014.04~2014.09)